MapTech

MapTech touch + trimfil: 4595 kr

MapTech + trimfil: 4990 kr

Maptech-retur + trimfil: 2995 kr

Fordonslista på kompatibla modeller till MapTech

Med hjälp av handenheten MapTech kan Du enkelt och säkert utföra en optimering av din motor via bilens diagnosuttag. Denna typ av optimering kräver inga förkunskaper och ger din motor en säker och effektiv effektökning på ca 15% till 35% Du kan även uppnå en bränslebesparing med omkring 5-15%.

Denna typ av optimering går att utföra mycket smidigt genom att man ansluter handenheten MapTech till bilens diagnosuttag som läser av bilens originalfil ur motorstyrenheten (ECU) och sedan skickas originalfilen till mig för en fordonsspecifik effektoptimering. Bilens prestanda förändras i det här läget inte, och man kan använda bilen som vanligt. Jag skickar tillbaka den effektoptimerade filen till dig som då för över den till MapTech via PC-anslutning med den medföljande USB-kabeln. Sedan programmerar man in den nya optimeringsfilen med MapTech och bilen har nu optimerats för en optimal prestanda!

Efter att första uppdateringen är utförd kan Du snabbt och enkelt byta mellan optimerad eller originalläge. MapTech kan programmeras med tre filer. Bilens originalfil + ytterligare två typer av optimeringsfiler, ECO optimering och/eller effektoptimeringsfil.

Med MapTech kan man endast optimera en bil åt gången, men om man ska byta bil är det möjligt att återanvända MapTech och optimera den nya bilen. Men först måste den gamla bilen återställas tillbaka till original genom att överföra originalfilen via MapTech och sedan radera minnet ur MapTech för att kunna optimera den nya bilen. Då behöver man köpa en ny fordonsspecifik optimeringsfil. MapTech kan man själv enkelt uppgradera via sin PC för att klara av kommande fordonsmodeller. MapTech läser även av bilens felkoder och man kan radera dessa om man så vill.

Du kan optimera med MapTech om:

• Din bil finns med i listan över kompatibla bilmodeller. Är du osäker? Hör av dig så hjälper jag gärna till!

• Du har tillgång till en dator med internetuppkoppling.

I paketet ingår:

• MapTech handenhet med svensk manual

• USB-Kabel för PC-anslutning samt OBD-Kabel för anslutning till bilens diagnosuttag

• Valfri optimering till din specifika bilmodell

• 3 års produktgaranti